Начало

 

Природата винаги щедро е предоставяла на човека своите ресурси при неговото многовековно съществуване върху земното кълбо. При съвременната научно-техническа революция се създадоха нови технологии и непознати в миналото средства за производство, с които човечеството е в състояние да изчерпи природните богатства и да направи невъзможни условията за живот на нашата планета.

Една от мерките за опазване на природата е създаването на защитени природни територии, в които да се намали или изключи намесата на човека, да се запази естествения генетичен фонд, природни красоти и ценности.

За да се запазят тези кътове от родната природа, които имат особена ценност и голямо значение за науката и за обществото, те се обявяват за защитени и в тях се спазва определен режим.

На територията на община Кубрат се намира природно защитената местност „Мющерека”. Тя е естествено находище на див божур ( Paeonia Peregrina Mill ). Местността е разположена е на площ от 50 дка и е единствена в региона. В близост е до населеното място с. Беловец – намиращо се на 40 км. югоизточно от гр. Русе и на около 45 км. северозападно от гр. Разград.

Години наред в тази местност в началото на месец май стотици хора – певци, танцьори и зрители се стичат сред червеното море от хиляди разцъфтели божури. С народните носии, с хубостта и младостта на участниците, с прекрасни песни, танци и обичаи, тези дни се превръщат в истински народни празници. Международният фолклорен фестивал „Божурите” се явява като духовен мост и пазител на фолклорните традиции на балканските народи.

Чрез любовта към народното творчество и традициите на своя народ балканските народи са една надежда за по – добро бъдеще, за утвърждаване на мира и сигурността на народите от тези страни.