Paeonia tenuifolia L. ( incl. P. biebersteiniana Rupr., P. carthaalinica Ketzch., P. lithophila Kotov)

 

Dar yapraklı Şakayık Çiçeği – yokolma tehdidi altında  olan tür. Kırım, Ukrayna, Balkanyarımadası ve Anadolu’da gelişmiştir. Bulgaristan’da Tuna yaylasına, Kuzeydogu Bulgaristan’a ve Sofya ovasına yayılmıştır.

Gövdesi dik, koyu örtülü, boyuna çizgili, dallanmamıştır. Uzunluğu 30-50 sm olup, kökten fışkıran sürgünleri vardır. Yaprakların bölümleri çok ince 2-5 mm genişliğindedir.

Çiçekleri büyük olmayıp diyametresi 3-5 sm olur. Genelde açık ahududu, koyukırmızı renkte, basit ( 5-6 ) çiçek demetlidir. Sık dalları vardır. Çok sayıda tezkir organları ve sarı tal keseleri bulunur. Şakayık Çiçeği otlu ve kuru yerlerde, daha az seyrek çalılıklarda, karbonatlı arazilerde, güçlü, kara bitek topraklarda ve balçıklarda yetişir. Bazı yerlerde bağımsız eştopluluk oluşturur veya diğer üstünlük gösteren eştoplulukların terkibi altında yetişir. Bazı yataklarda tek başına veya gruplarda karşılanır.

Mayıs ayında çiçek açar.