Paeonia peregrina Mill. (P. decora Anders)

 

Yabani Şakayık Çiçeği – yokolma tehdidi altinda . Balkan yarımadasında gelişmiştir. Gövdesi dik, çıplak, boyuna çizgili, 60 sm yüksekliğine erişir. 17-30 ince, eliptik dilimli, yeşil, arka tarafları daha aydın yapraklıdır. Çiçekleri pek kırmızı, basit, 5-6 sm büyüklüğünde. Genelde çanakyapracıkları 5 tanedir ve birbirlerine benzemezler. Çok sayıda tezkir uzuvları olup, kırmızı saplı, sarı tal keseleri vardır. Populasyonları nispeten kalabalıktır. Ovalarda, çalılıklarda, orta, güçlü ve taze topraklarda gelişir. Çok zariftir ve aynı zamanda kitlevi olarak yokedilen bitkidir.

Coğrafi bölge olarak Güney ve Güneydoğı Avrupa ve Güneybatı Asya’da yetişir. Ülkemizde 1000 metre deniz yükzekliğine kadar geniş yayılmıştır. Kuzey Bulgaristan’ın bazı seyrek ormanlarında ( Belovets köyü “Müştereka”, arazisinde,”Niboya” ve “Bojuritsa”, Lâtno köyü kenarı, “ Bojurova polâna” Lisivrıhskiya bayır, Vırbitsa köyü Ìvanovski bayır v.s.y.) Stranca ve Rodop dağları, Struma nehri vadisi, Sofya ili Bojurişte köyü ve Asenovgrad ”Aziz Kiriak” manastırı dolayında yetişir.

Mayıs ayı başında çiçek açıyor.