Önsöz

 

Doğa her zaman kaynaklarını, asırlarca yeryüzünde yaşayan insanın hızmetine esirgemeden bırakmıştır. Çagdaş ilmi-teknik devrim sonucu, yeni teknolojiler ve geçmişte bilinmeyen üretim araçları yaradılmıştır. Onların sayesinde insanlık doğa zenginliklerini tüketme ve gezegenimizdeki yaşamın olabilme şartlarını imkansız etme durumuna gelmiştir.

Doğanın genetik, doğal fondunu, güzelliklerini, değerlerini korumak için önlemlerden biri KORUNMA ALTINDA araziler oluşturmak ve oralarda insanın etkisini küçültmek veya kesmektir.

Topluma, bilime büyük değeri ve önemi olan vatanımızdaki bu bucaklar KORUNMA ALTINA alınarak, belirli bir düzene uyum sağlanması bildirilir ve istenilir.

Kubrat Belediyesi sınırları içinde KORUNMA ALTINDA “ Müştereka ” adında doğa bir arazi bulunur. Yabani Şakayık Çiçeği ( Paeonia Peregrina Mill ) doğal yatağıdır, 50 dka bir alanı kaplar ve bölgede eşi yoktur. Razgrad şehiriın 45 km kuzeybatısında, Ruse şehiriın 40 km güneydoğusunda, Belovets köyüne yakındır.

Senelerce, Mayıs ayı başında, yüzlerce insan - şarkıcı, oyuncu ve seyirci, bu kırmızı açmış Şakayık Çiçekleri denizi arasına akın etmektedir. Katılımcıların güzelliği, gençliği, kıyafetleri ve fevkalâde halk türküleri ve gelenekleri ile bu günler gerçek bir halk bayramına dönmüştür. Uluslararası Folklor Festivali Balkanlar’da yaşayan halkların folklor geleneklerinin manevi köprüsü ve koruyucusu olmuştur.

Halk yaratıcılığına ve kendi geleneklerine sevgisi ile Balkanlar’da yaşayan halklar bu ülkelerde barışı, güvenliği ve hayırlı geleceği onaylamaktadırlar.