Raionul oraşului Cubrat

 

Cele mai vechi оnscrieri despre localitate datează din anul 1624. Conform legendelor, ea ar fi fost creată la оnceputul secolului XV. Оn timpul acela aceste meleaguri erau stăpânite un domnitor rău şi lacom, care se numea Eniţa. El a închis toate fântânile şi a lăsat doar una singură. Băştinaşii şi cei din satele din jur trebuiau să cumpere cu bani de aramă apa din această fântână. Deaceea localitatea era cunoscută sub numele de Balbunar (fântâna de aramă).

La o distanţă de 1 km la Est de Cubrat, оn locul numit Iancata, se află movila balbunărească. Săpăturile făcute arată că în jurul movilei a existat o localitate cu o vechime de peste 4000 ani. Оn secolul VII populaţia era slavo-bulgară. Localitatea a existat pвnă la căderea Bulgariei sub jugul turcesc (începutul secolului XIV). În locul ei, venetici au creat satul Balbunar. Primele case au fost amplasate în jurul Fântânii de aramă, azi aici este piaţa Cubrat. Оn anul 1890 оn Balbunar este оnfiinţată o şcoală primară iar la 4 mai 1891- casa de cultură “Chiril şi Metodiu”.

Balbunar primeşte noul său nume (Cubrat) оn anul 1934 – de la hanul bulgar Cubrat, cunoscut оn istoria bulgară cu înţeleptul percept pe care l-a lăsat fiilor săi: să fie uniţi, ca nimeni să nu-i poată învinge, aşa cum nu se pot rupe uşor nuielele de viţă de vie, atunci cвnd sunt legate оn snop.

Pвnă în anul 1940, cele mai mari realizări din Cubrat sunt două mori, două fabrici de dăraci şi o fabrică de ulei. Populaţia se ocupa de agricultură, creşterea animalelor, producţia de cărămizi, comerţul cu obiecte de băcălie şi manufactură. În anul 1945 se înfiinţează o cooperativă de producţie, în care intră toţi micii meseriaşi. Se înfiinţează secţii de croitorie, cizmărie, şelărie, căruţărie, fierărie, prelucrarea lemnului, etc.

În anul 1949 satul Cubrat este declarat oraş.