Onceput

 

Natura a dat оntotdeauna omului resursele de care a avut nevoie оn decursul existenţei sale multiseculare pe globul pământesc. Din păcate, în timpul revoluţiei tehnico - ştiinţifice contemporane, s-au creat noi tehnologii şi noi mijloace de producţie, necunoscute în trecut, cu care omenirea ar putea să lichideze bogăţiile naturale şi să facă imposibile condiţiile de trai pe planeta noastră.

Natura a dat оntotdeauna omului resursele de care a avut nevoie оn decursul existenţei sale multiseculare pe globul pământesc. Din păcate, în timpul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, s-au creat noi tehnologii şi noi mijloace de producţie, necunoscute în trecut, cu care omenirea ar putea să lichideze bogăţiile naturale şi să facă imposibile condiţiile de trai pe planeta noastră.

Una din măsurile care pot fi luate pentru ocrotirea naturii ar fi să se creeze teritorii protejate, оn care intervenţia omului să fie minimă sau chiar exclusă, pentru a se păstra intact fondul genetic natural, frumuseţile şi bogăţiile naturii. Pentru a se păstra aceste colţuri de natură, deosebit de valoroase şi cu o mare importanţă pentru ştiinţă şi societate, ele sunt declarate „protejate” şi au un regim special de ocrotire şi conservare.

Pe teritoriul din jurul oraşului Cubrat există o arie naturală protejată, numită „Miuştereca”. În ea cresc bujori sălbatici (Paeonia Peregrina Mill ). Zona este unică în regiune şi ocupă o suprafaţă de 50 decari. Este în apropierea localităţii Beloveţ, care este la 40 km S-E de Ruse şi la 45 km N-V de oraşul Razgrad.

Mulţi ani de-a rândul, оn primele zile ale lunii mai, sute de oameni – cвntăreţi, dansatori şi spectatori – vin în acest minunat colţ ca să se cufunde în marea de mii de bujori roşii înfloriţi. Cu costumele populare, cu frumuseţea şi tinereţea participanţilor, cu minunatele cântece , dansuri şi obiceiuri, zilele acestea se transformă în adevărate sărbători populare. Festivalul internaţional de folclor “Bojurite” (Bujorii) este ca un pod spiritual pentru păstrarea tradiţiilor folclorice ale popoarelor balcanice.

Prin dragostea pentru creaţia şi tradiţiile populare, popoarele balcanice au speranţa pentru un viitor mai bun, pentru o pace trainică şi o mai mare siguranţă pentru populaţiile acestor ţări.