Despre noi

Autor acestui site sunt Tihomil Culevi, elevi ai liceului tehnic profesional „Şandor Petőfi”, or. Razgrad şi Ivan Ivanov – Şcoala medie generală „Hristo Botev”, or. Cubrat. Site-ul a fost alcătuit cu ocazia Concursului Naţional de WEB design „Necunoscuta Bulgarie” din luna aprilie 2005 în oraşul Loveci. El nu are pretenţii de a fi complect şi nu are datele necesare pentru a fi o lucrare ştiinţifică. Au fost utilizate date furnizate de administraţia oraşului Cubrat, precum şi datele din Internet la care am avut acces. Pagina conţine doar o mică parte din multitudinea de specii de bujori, iar cu ajutorul ingineriei genetice apar tot timpul noi şi tot mai frumoase specii.

O atenţie specială am acordat locului “Miuştereca” şi Festivalului Internaţional de Folclor “Bojurite”, comuna Beloveţ. Un loc special am dat publicării condiţiilor de participare la festival.

Sperăm ca pagina noastră să ajute multitudinii de consumatori de Internet pentru popularizarea unei zone frumoase, puţin cunoscută, cu o floră unică în regiunea Ludogorie, pentru a da o informaţie despre festival în străinătate, precum şi pentru crearea altor site-uri informaţionale şi instructive, în domeniul florei şi pentru ocrotirea colţurilor minunate ale naturii bulgare.

Mulţumim în mod special d-lui Remzi Halilov – primarul oraşului Cubrat, d-nei Neli Stefanova – profesoară de tehnologii informaţionale, d-nei Dimitrina Hristova – profesoară de limba rusă, d-lui Ismail Abtulov – profesor de limba turcă şi d-nei Nina Ţoneva – profesoară de limba engleză şi Traducător: Ruxandra Duşcova.

Ne-am bucura dacă veţi utiliza adresa noastră de e-mail tkulev@abv.bg pentru a оmpărtăşi părerile şi propunerile Dvs.