Местоположение

В центъра на Западното Лудогорие, върху високо амебовидно плато с надморска височина 235 метра се извисява град Кубрат. На територията на община Кубрат се намира природно защитената местност „Мющерека”(Божурите). Тя е естествено находище на див червен божур ( Paeonia Peregrina Mill ). Местността е разположена е на площ от 50 дка и е единствена в региона. Със заповед № 1187/19.04.1976 г. на Министерството на горите и горската промишленост, местността има статут на защитен природен обект. В близост е до населеното място с. Беловец ( 5-6 км.) – намиращо се на 40 км. югоизточно от гр. Русе и на около 45 км. северозападно от гр. Разград. Тя граничи със землището на с. Смирненски и гр. Глоджево, Русенска област. Дивият божур цъфти в края на месец април и началото на месец май.

Град Кубрат е общински център с 15 населени места с около 23 000 души. Градът е шосеен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово.

Транспортът до град Кубрат е предимно сухопътен. Липсват воден и железопътен транспорт. Осъществени са транспортните връзки с всички населени места от региона, както и с областите Разград, Русе, Силистра и Варна.

През общината минават следните транспортни артерии: път II-49 (Разград-Кубрат-Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара Просторно, и с водния транспорт (гр. Тутракан); път II-23 (Дулово-Исперих-Кубрат-Русе), който свързва с останалите общини.

          Карта на България                                Карта на областта