Paeonia mascula Mill. (P. coralina Retz.)

 

Самовилски божур, Розов божур застрашен вид . Растението е със значително широки, обратно яйцевидни дялове на листата, който са покрити със сив восъчен налеп. Цветовете са прости, малинено червени или розови.

Географският ареал обхваща Южна и Югоизточна Европа, Балканския полуостров, полуостров Крим, Кавказ и Югозападна Азия. В България е разпространен е в Предбалкана, Софийското поле и Родопите.

Среща се из сечища и храсталаци, по сенчести места върху добре развити, свежи до умерено влажни почви, в горски съобщества с доминиране на цер, горун, обикновен бук, и обикновен габър, в дъбовите и букови пояси между 500 и 1500 метра надморска височина.

Среща се единично или на малки групи. Цъфти през месец май - юни.