За нас

Авторът на този сайт е Тихомил Кулев ученик от ПТГ „Шандор Петьофи” град Разград Страницата е изработена във връзка с Националното състезание по WEB дизайн „Непознатата България” през месец април 2005 г. в град Ловеч . Тя няма претенции за пълнота и е без необходимите данни за научен труд. За съдържанието са използвани данни предоставени от администрацията на Община Кубрат, както и данни със свободен достъп от Интернет. Страницата обхваща една малка част от всички известни видове божури, въпреки, че с помощта на генното инженерство ежедневно се появяват нови и все по-красиви видове.

Особено внимание сме обърнали на местността „Мющерека” и Международен фолклорен фестивал „Божурите” с. Беловец. Специално място е отделено за публикуването на условията за участие във фестивала.

Надявам се моята страница да помогне на широкия кръг интернет потребители за популяризирането на една от малко познатите красиви местности с една уникална флора в Лудогорието и придобиване на по – голяма известност на фестивала в чужбина, както и за създаването на други образователни и осведомителни сайтове в областта на флората и за запазване на дивните кътчета от българската природата .

Особени благодарности изказваме на Ремзи Халилов – кмет на Община Кубрат, Нели Стефанова учител по инфомационни технологии, Димитричка Христова учител по руски език, Исмаил Абтулов учител по турски език, Нина Цонева учител по английски език и Руксандра Душкова - преводач на румънски език.

Бих се радвал да изкажете вашите мнения и предложения на моя e-mail : tkulev@abv.bg .