Регламент за участие в Международен фолклорен фестивал "Божурите" през 2006 година

През 2006 година, от 1 до 3 май, отново ще се срещнат участници от различни страни, които ще покажат най – характерните, самобитни и неповторими черти на своя автентичен фолклор.

Наситената културна програма ще обогати представите на всички участници и зрители за фолклора на дадения етнос. Същата ще вдъхне увереност, че неговото съхранение е един от духовните пътища за развитието на дадена страна.

Фестивалът няма конкурсен характер, но най – добрите изпълнители ще бъдат включени във вечерни концерти и прояви в други населени места от региона.

Условия за участие
 

Във фестивала могат да участват: 

1. Певчески състави.

2. Танцови състави и ансамбли.

3. Индивидуални изпълнители.


Времетраенето на изпълненията , да бъде както следва : 

1. За ансамбли – до 15 мин.

2. За певчески и танцови състави - до 10 мин.

3. За индивидуални изпълнители - до 5 мин.

4. За чуждестранни участници - до 30 мин.


Разходите по пребиваването на чуждестранните групи до 3 дни са за сметка на организаторите.

Всички пътни разходи на колективите от България са за сметка на участниците

Организаторите поемат еднократно хранене на групите от България

За всички чуждестранни участници, организаторите са подготвили програма, включваща срещи с дейци на културата и увеселителни мероприятия.