Международен фолклорен фестивал "Божурите" през 2004 година

 

В Международният фолклорен фестивал “Божурите” 2004 участваха състави от Република Македония и Република Румъния, както и общините, които по традиция са участвали в предишните фестивали.

Младежката група от гр. Пехчево – Република Македония представи богат репертоар от песни и танци характерни за източна Македония.

Детската група от с.Станча, област Кълъраш - Република Румъния грабнаха сърцата на публиката със своите изпълнения. Групата бе водена от кмета на селото и представител на културна институция от областния град. Бяха установени трайни контакти с ръководството на областта и учебното заведение от което бяха децата.

През тази година имаше представители и на Община Русе – гр. Ветово. Общият брой на участниците е 480. Те бяха наградени с почетни грамоти, сувенири на общината, диплянки и парични награди.

Участвалите състави от Община Кубрат са:

1. ОНЧ “Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Кубрат

 • Женска вокална група за народни песни – създадена през 1981 г. с художествен ръководител Гинка Денчева. Репертоарът е от песни от всички етнографски области на България. Многобройни концерти в града, общината и страната. Участие във фолклорен фестивал в гр. Омол, Кралство Швеция през 2000 г.
 • ченически танцов състав за български народни танци с художествен ръководител Здравко Вутов. Създаден през 1971 г. Репертоар – танци от различните етнографски области. Успешно участие на републиканските фестивали на любителското творчество. Многобройни концерти в страната. Участие в фолклорен фестивал в Кралство Швеция.
 • Състав за характерни и модерни танци – девойки с художествен ръководител Гинка Стоянова. Създаден през 1992 г. Изпълнява характерни, модерни и народни танци. Участия в областта и страната.
 • Оркестър, създаден през 1971 г. Богат репертоар от всички жанрове на музиката. Многобройни участия в концерти и празници. Фолклорен фестивал в Кралство Швеция.

2. Читалище “Ст. Караджа” – с.Бисерци

 • Групи за изворен фолклор – деца и автентичен фолклор – жени. Създаден е през 1982 г. Съхранили са характерни ритми, неповторима красота и богатство на хърцойските песни, детски игри, обредни танци и носии. Участвали са и са печелили награди от конкурси, надпявания в региона и страната като: “Златната гъдулка” – Русе, Лазарски и Великденски празници в Стара Загора и Кърджали, Старопланински събор “Балкан фолк” - В.Търново, “С песните на Стайка Гьокова” – Карнобат, Коледен фестивал – Варна, четири поредни фестивала в Копривщица. Песните им са записани във фонда на БНР и БНТ. Имат издадени 4 аудио касети с антифонно пеене на юперския фолклор, а някои от тях са включени в интернет страницата на читалище Юпер.

3. Читалище “Напредък” - с.Юпер

 • Групи за изворен фолклор – деца и автентичен фолклор – жени. Създаден е през 1982 г. Съхранили са характерни ритми, неповторима красота и богатство на хърцойските песни, детски игри, обредни танци и носии. Участвали са и са печелили награди от конкурси, надпявания в региона и страната като: “Златната гъдулка” – Русе, Лазарски и Великденски празници в Стара Загора и Кърджали, Старопланински събор “Балкан фолк” - В.Търново, “С песните на Стайка Гьокова” – Карнобат, Коледен фестивал – Варна, четири поредни фестивала в Копривщица. Песните им са записани във фонда на БНР и БНТ. Имат издадени 4 аудио касети с антифонно пеене на юперския фолклор, а някои от тях са включени в интернет страницата на читалище Юпер.

4. Читалище “Светило” – с.Беловец

 • Женска вокална група за български песни с ръководител Павлина Иванова. Създадена през 1975 г. Участвала е във всички събори за народно творчество Копривщица, общински и регионални фестивали.
 • Ученически състав за турски песни и танци с ръководител Миннет Яхова.
 • Женска вокална група за турски песни, участвала в общински и регионални фестивали, както и в Република Турция.

5. Читалище “Отец Паисий” – с.Севар

 • Ансамбъл за български и турски песни и танци с ръководител Зафер Юсуф. Участвали са в републикански фестивали и концерти в Русия и Република Турция.
 • Женска вокална група за турски песни с ръководител Хасан Солак.

6. Читалище “Дж. Джабаев” – с.Мъдрево

 • Ученически танцов състав с ръководител Нургюл Ялама създаден през 1998 г. Участвали в общински и областни фестивали.

7. Читалище “В.Левски” – с. Звънарци

 • Женска вокална група за турски песни, създадена през 1998 г. с ръководител Айфер Али. Участвали в общински и областни фестивали, както и в Република Турция.

8. Детски фолклорен състав „Зилли маша” при Основно училище „Отец Пайсий” село Равно, създаден през 1991 г. с ръководител Исмаил Абтулов. Участвали в общински и областни фестивали в Разградска и Русенска област, с много награди. Два пъти са участвали в престижни международни фестивали в Република Турция.