Международен фолклорен фестивал "Божурите" през 2003 година

 

Под патронажа на г-н Ремзи Халилов – кмет на община Кубрат през 2003 г. фестивалът прераства в международен. Бяха поканени и взеха участие състави от побратимени на Община Кубрат градове от Република Турция – гр. Бурса, община Гьорюклю, Република Гърция – гр. Трикала и Кралство Швеция – гр. Омол.

Община Кубрат е в дружески отношения с тези градове от няколко години. През пролетта на 2000 г. в гр. Бурса е подписан меморандум за разбирателство между община Кубрат и Община Гьорюклю. От тогава всяка година наши фолклорни състави от с.Бисерци, с.Звънарци, с.Беловец и читалище Кубрат участват във фестивали и концерти.

Връзките с гр. Омол – Швеция датират от 1994 г. През месец май на 2000 г. фолклорен състав от читалище “Св.Св.Кирил и Методий” участва в международен фолклорен фестивал. Представянето на българската група събра бурните овации на шведите и стотици български преселници.

Участниците от гр. Трикала – Република Гърция бяха на младежка възраст с много добри танцувални възможности. Представиха много богат и характерен репертоар за тяхната област.

От България участваха отново колективи от общините Разград, Исперих, Самуил, Цар Калоян и Кубрат. Броят на участвалите самодейци нарасна на 420. Те бяха наградени с грамоти, сувенири и парични награди.