Фестивал през 2002 година

 

През 2002г. за първи път в местността “Божурите” се организира и провежда областен фестивал за турски песни и танци.

В него участват певчески танцови колективи от общините: Разград, Исперих, Самуил, Цар Калоян, Лозница и Кубрат. Общият брой на самодейците участвали във фестивала е 280.

На първо място при художествените състави се класираха с. Бисерци, на второ с. Самуил и с. Звънарци, а на трето с. Беловец. При ученическите групи първи бяха отличени с. Беловец, а при представянето на обичаи безспорни фаворити бяха представителите на с. Севар. Имаше предвидени и индивидуални награди, както и награда за добро домакинство и организация връчена на с. Беловец. Извънредна специална награда бе връчена на фолклорния състав “Разградски хубавелки” от гр. Разград.